كارگروه مناطق آزاد براي كنفرانس برجام و اقتصاد مقاومتي، اثار و پيامدها در فضاي پس از تحريم

تاریخ :‌ 02-11-1395       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان