بازدید دکتر خزاعی معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی از منطقه ویژه اقتصادی پیام

تاریخ :‌ 22-10-1395       عکاس : حسین قاسم پور


نظرات بینندگان