نشست هم اندیشی در تبیین و تدوین،دستورالعمل برای تحقق سرفصل های مصوب در منشور راهبری امور فرهنگی،اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد

تاریخ :‌ 23-09-1395       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان