نشست مهندس ترکان با سرمایه گذاران آلمانی

تاریخ :‌ 20-09-1395       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان