بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از توانمندی های صنعتی ، تجاری و گردشگری منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 24-08-1395       عکاس : رامین مقدّم


نظرات بینندگان