افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با حضور رییس جمهور

تاریخ :‌ 15-08-1395       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان