نمایشگاه شرکتهای دانش بنیان و فناور‎ در منطقه آزاد ارس

تاریخ :‌ 13-07-1395       عکاس : ابراهیم شبانی


نظرات بینندگان