تفاهم نامه همكاري مشترك بين دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

تاریخ :‌ 27-06-1395       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان