بازدید عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان از پروژه های زیرساختی در حال اجرا، امکانات گردشگری و جشنواره هفته فرهنگی کردستان در منطقه آزاد انزلی.

تاریخ :‌ 23-06-1395       عکاس : رامین مقدّم


نظرات بینندگان