با حضور اکبر ترکان/ بازدید و افتتاح پروژه های عمرانی در منطقه آزاد چابهار 1

تاریخ :‌ 08-06-1395       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان