بازدید مهندس ترکان از پروژه های زیر ساختی، طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 02-05-1395       عکاس : رامین مقدّم


نظرات بینندگان