تفاهم نامه ارتقاء تکنولوژی صنایع ایران و چین در ارس امضاء شد‎

تاریخ :‌ 02-05-1395       عکاس : ابراهیم شبانی


نظرات بینندگان