بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از واحدهای صنعتی های تک و صادراتی

تاریخ :‌ 25-03-1395       عکاس : رامین مقدم


نظرات بینندگان