بازدید اکبر ترکان از منطقه آزاد اروند / بخش اول

تاریخ :‌ 12-03-1395       عکاس : محمود فیروزی


نظرات بینندگان