نشست مدیران اقتصادی مناطق آزاد با سرمایه گذاران آلمانی

تاریخ :‌ 09-03-1395       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان