هفته فرهنگی مقاومت خرمشهر و آبادان در باغ موزه دفاع مقدس تهران

تاریخ :‌ 05-03-1395       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان