بازدید مشاور رییس جمهور(اکبر ترکان) از پروژه پرورش ماهی در قفس درچابهار

تاریخ :‌ 03-03-1395       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان