مراسم زار جزیره قشم روستای صلخ

تاریخ :‌ 13-02-1395       عکاس : اصغر بشارتی


نظرات بینندگان