مرگ دست جمعی سفره ماهی در سواحل ناز جزیره قشم

تاریخ :‌ 12-02-1395       عکاس : اصغر بشارتی


نظرات بینندگان