نشست خبری مدیرعامل منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 01-02-1395       عکاس : سید علی صالح


نظرات بینندگان