حضور سرمایه گذاران کشور کره جنوبی در منطقه آزاد اروند

تاریخ :‌ 31-01-1395       عکاس : حیدر جعفری


نظرات بینندگان