بازدید معاونان،مدیران و دبیران شوراهای راهبردی فرهنگی،اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد از خانه هنرمندان تهران

تاریخ :‌ 24-01-1395       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان