بازدید سفیر کشور عراق از دومین نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته در منطقه آزاد اروند

تاریخ :‌ 17-12-1394       عکاس : حیدر جعفری


نظرات بینندگان