همايش تبيين برنامه ششم توسعه و اولين برنامه اقتصاد مقاومتي ١٣٩٥-١٣٩٩ با حضور معاون اول رييس جمهور

تاریخ :‌ 04-12-1394       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان