دیدار مهندس ترکان با مشاور نخست وزیر ژاپن

تاریخ :‌ 27-11-1394       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان