دومين نشست هم انديشي معاونت برنامه ريزي

تاریخ :‌ 12-11-1394       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان