جلسات و بازدید اعضای کارگروه تخصصی شورا/منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس،بندر شهید رجایی و کشتی سازی ایزوایکو

تاریخ :‌ 07-11-1394       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان