عقد تفاهم نامه با سرمایه گذاران چینی

تاریخ :‌ 20-08-1393       عکاس : محمود فیروزی


نظرات بینندگان