مراسم سنتی روستای صلخ جزیره قشم

تاریخ :‌ 03-11-1394       عکاس : اصغر بشارتی


نظرات بینندگان