بازدید گروه سیاسی،اقتصادی چین از منطقه آزاد قشم

تاریخ :‌ 03-11-1394       عکاس : اصغر بشارتی


نظرات بینندگان