دیدار عبدالله عبدالله با ترکان و ابتکار

تاریخ :‌ 16-10-1394       عکاس : محمد بابایی


نظرات بینندگان