بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد قشم 2

تاریخ :‌ 15-10-1394       عکاس : اصغر بشارتی


نظرات بینندگان