بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد قشم

تاریخ :‌ 14-10-1394       عکاس : اصغر بشارتی


نظرات بینندگان