بازدید معاون اول رییس جمهور از منطقه ویژه اقتصادی پیام

تاریخ :‌ 18-09-1394       عکاس : حسین قاسم پور


نظرات بینندگان