نشست مدیران اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با گروه سرمایه گذاری لبنانی

تاریخ :‌ 08-09-1394       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان