معرفی توانمندیهای صادراتی، صنعتی و تجاری منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه باکو آذربایجان

تاریخ :‌ 01-09-1394       عکاس : رامین مقدّم


نظرات بینندگان