بازدید دستیاران جوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تاسیسات صنعتی منطقه آزاد اروند

تاریخ :‌ 09-08-1393       عکاس : حیدر جعفری


نظرات بینندگان