بازدید مدیر عامل از تصفیه خانه شهرک های صنعتی منطقه آزاد ارس

تاریخ :‌ 19-07-1394       عکاس : اميد قربانده


نظرات بینندگان