نشست مشترک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هیات اقتصادی آلمان

تاریخ :‌ 15-07-1394       عکاس : .

نظرات بینندگان