نشست مشترک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هیات اقتصادی آلمان2

تاریخ :‌ 15-07-1394       عکاس : نرگس امامي


نظرات بینندگان