انعقاد تفاهم نامه کریدور چین - آکتاو- انزلی در سفر مدیر عامل منطقه آزاد انزلی به قزاقستان

تاریخ :‌ 13-07-1394       عکاس : رامین مقدم


نظرات بینندگان