شبیه سازی واقعه عظیم غدیر خم در منطقه آزاد ماکو

تاریخ :‌ 12-07-1394       عکاس : شهروز قربانزاده


نظرات بینندگان