گفت و گوي فاينشنال تايمز و خبرگزاري ايتارتاس روسيه با مهندس تركان

تاریخ :‌ 08-07-1394       عکاس : ابراهيم مختاري


نظرات بینندگان