بازدید مشاور رئیس جمهور از شهرک های آبادان و خرمشهر

تاریخ :‌ 07-07-1394       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان