بازدید معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورا از جزیره کیش

تاریخ :‌ 07-07-1394       عکاس : حسين تهوري


نظرات بینندگان