مراسم هم اندیشی اسلامی در روستای باسیعدو جزیره قشم

تاریخ :‌ 05-08-1393       عکاس : اصغر بشارتی


نظرات بینندگان