بازدید استاندار سیستان وبلوچستان ازقطب های صنعتی منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 10-05-1394       عکاس : اكبر صادقي


نظرات بینندگان