گزارش ساخت مستند عشاير در منطقه آزاد ماكو

تاریخ :‌ 04-05-1394       عکاس : شمیل شیرعلیزاده/شهروز قربان زاده


نظرات بینندگان