حضور مشاور رييس جمهور در تشییع کشته شدگان سربرنیتسا

تاریخ :‌ 20-04-1394       عکاس : .


نظرات بینندگان