تجهیز مدارس آبادان و خرمشهر به سیستم سرمایشی

تاریخ :‌ 06-04-1394       عکاس : حيدر جعفري


نظرات بینندگان